Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy aplikacji foodAlert (zwanej dalej "Aplikacją") na urządzenia mobilne, stworzonej przez BeakByte (zwanej dalej "Dostawcą Usług"), działającej na zasadach obsługi wspieranej reklamami. Usługa ta przeznaczona jest do użytku "TAK, JAK JEST".

Jakie informacje są pozyskiwane przez Aplikację i w jaki sposób są wykorzystywane?

Aplikacja nie pozyskuje żadnych informacji podczas jej pobierania i użytkowania.

Czy Aplikacja zbiera dokładne informacje o lokalizacji urządzenia w czasie rzeczywistym?

Aplikacja nie zbiera dokładnych informacji o lokalizacji Twojego urządzenia mobilnego.

Czy osoby trzecie widzą i/lub mają dostęp do informacji uzyskanych przez Aplikację?

Ponieważ Aplikacja nie zbiera żadnych informacji, dane nie są udostępniane osobom trzecim.

Jakie są moje prawa do rezygnacji?

Możesz zakończyć zbieranie informacji przez Aplikację, usuwając swoje konto lub po prostu ją odinstalowując. Możesz skorzystać ze standardowych procesów deinstalacji dostępnych w ramach Twojego urządzenia mobilnego lub poprzez rynek aplikacji mobilnych lub sieć.

Dzieci

Aplikacja nie jest używana do świadomego pozyskiwania danych od dzieci poniżej 13 roku życia lub kierowania do nich działań marketingowych.

Dostawca Usług nie pozyskuje świadomie informacji pozwalających na identyfikację osobistą od dzieci. Dostawca Usług zachęca wszystkie dzieci, aby nigdy nie przesyłały żadnych informacji pozwalających na identyfikację osobistą poprzez Aplikację i/lub Usługi. Dostawca Usług zachęca rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki poprzez instruowanie dzieci, aby nigdy nie dostarczały informacji pozwalających na identyfikację osobistą poprzez Aplikację i/lub Usługi bez ich zgody. Jeśli masz powody sądzić, że dziecko przekazało informacje pozwalające na identyfikację osobistą Dostawcy Usług poprzez Aplikację i/lub Usługi, prosimy o kontakt z Dostawcą Usług (kontakt@foodalert.pl), aby mogli podjąć niezbędne działania. Musisz mieć również co najmniej 16 lat, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w Twoim kraju (w niektórych krajach możemy pozwolić na to Twoim rodzicom lub opiekunom prawnym).

Bezpieczeństwo

Dostawca Usług dba o ochronę poufności Twoich informacji. Jednakże, ponieważ Aplikacja nie zbiera żadnych informacji, nie istnieje ryzyko dostępu do Twoich danych przez nieautoryzowane osoby.

Informacja Prawna

Niniejsza aplikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Wszelkie dane i informacje udostępniane w aplikacji służą jedynie jako wsparcie wiedzy użytkownika i nie mogą być traktowane jako porady medyczne, diagnostyczne ani lecznicze. Twórcy i administratorzy aplikacji dokładają wszelkich starań, aby informacje zawarte w aplikacji były aktualne i dokładne, jednakże nie gwarantują ich pełnej poprawności i nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych informacji. Nie należy podejmować żadnych działań medycznych ani zmieniać swojego stanu zdrowia na podstawie informacji znalezionych w aplikacji bez wcześniejszej konsultacji z kwalifikowanym specjalistą opieki zdrowotnej. Użytkownik aplikacji przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z aplikacji i jej treści odbywa się na własną odpowiedzialność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zdrowotnych lub medycznych, zaleca się niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem lub innym profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia.

Zmiany

Niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana od czasu do czasu z dowolnego powodu. Dostawca Usług powiadomi Cię o wszelkich zmianach w polityce prywatności, aktualizując tę stronę nową polityką prywatności. Zaleca się regularne konsultowanie niniejszej polityki prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami, gdyż kontynuowanie użytkowania jest uznawane za akceptację wszystkich zmian. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 2024-03-22

Twoja zgoda

Korzystając z Aplikacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, zarówno teraz, jak i w przypadku jej przyszłych zmian dokonanych przez Dostawcę Usług.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności podczas korzystania z Aplikacji lub masz pytania dotyczące naszych praktyk, prosimy o kontakt z Dostawcą Usług za pośrednictwem e-maila: kontakt@foodalert.pl.

Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2024