Warunki świadczenia usług

Niniejsze warunki świadczenia usług dotyczą aplikacji foodAlert (zwanej dalej "Aplikacją") na urządzenia mobilne, stworzonej przez BeakByte (zwanej dalej "Dostawcą Usług"), działającej na zasadach obsługi wspieranej reklamami.

Pobierając lub korzystając z Aplikacji, automatycznie akceptujesz poniższe warunki. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi warunkami przed użyciem Aplikacji. Nieautoryzowane kopiowanie, modyfikacja Aplikacji, jakiejkolwiek jej części lub naszych znaków towarowych jest surowo zabronione. Jakiekolwiek próby wydobycia kodu źródłowego Aplikacji, przetłumaczenia Aplikacji na inne języki lub stworzenia wersji pochodnych są niedozwolone. Wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie, prawa do bazy danych i inne prawa własności intelektualnej związane z Aplikacją pozostają własnością Dostawcy Usług.

Dostawca Usług zobowiązuje się do zapewnienia, by Aplikacja była jak najbardziej korzystna i efektywna. W związku z tym zastrzegają sobie prawo do modyfikacji Aplikacji lub naliczania opłat za swoje usługi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Dostawca Usług zapewnia, że wszelkie opłaty za Aplikację lub jej usługi zostaną jasno skomunikowane.

Twoim obowiązkiem jest utrzymanie bezpieczeństwa swojego telefonu i dostępu do Aplikacji. Dostawca Usług zdecydowanie odradza jailbreaking lub rooting telefonu, co wiąże się z usunięciem ograniczeń i zabezpieczeń oprogramowania narzuconych przez oficjalny system operacyjny urządzenia. Takie działania mogą narazić Twój telefon na złośliwe oprogramowanie, wirusy, programy szpiegujące, kompromitować funkcje bezpieczeństwa telefonu i mogą skutkować nieprawidłowym działaniem Aplikacji lub jej całkowitym brakiem funkcjonalności.

Należy mieć świadomość, że Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za pewne aspekty. Niektóre funkcje Aplikacji wymagają aktywnego połączenia internetowego, które może być Wi-Fi lub dostarczane przez Twojego dostawcę sieci komórkowej. Dostawca Usług nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli Aplikacja nie działa w pełni z powodu braku dostępu do Wi-Fi lub wyczerpania limitu danych.

Jeśli korzystasz z aplikacji poza obszarem Wi-Fi, należy pamiętać, że nadal obowiązują warunki umowy z Twoim dostawcą sieci komórkowej. W konsekwencji możesz ponieść opłaty od swojego dostawcy mobilnego za korzystanie z danych podczas połączenia z aplikacją lub innymi opłatami stron trzecich. Korzystając z aplikacji, akceptujesz odpowiedzialność za wszelkie takie opłaty, w tym opłaty za roaming danych, jeśli korzystasz z aplikacji poza swoim terytorium domowym (tj. regionem lub krajem) bez wyłączenia roamingu danych. Jeśli nie jesteś płatnikiem rachunków za urządzenie, na którym korzystasz z aplikacji, zakładamy, że uzyskałeś zgodę od płatnika rachunków.

Podobnie Dostawca Usług nie może zawsze ponosić odpowiedzialności za Twój sposób użytkowania aplikacji. Na przykład Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że urządzenie jest naładowane. Jeśli Twoje urządzenie rozładuje się i nie będziesz mógł uzyskać dostępu do Usługi, Dostawca Usług nie może być pociągnięty do odpowiedzialności.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność Dostawcy Usług za Twoje korzystanie z aplikacji, ważne jest, aby zauważyć, że chociaż starają się zapewnić, aby była ona aktualizowana i dokładna w każdym momencie, polegają na stronach trzecich w dostarczaniu im informacji, aby mogli je udostępnić Tobie. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, bezpośrednie czy pośrednie, które doznasz w wyniku całkowitego polegania na tej funkcjonalności aplikacji.

Dostawca Usług może chcieć zaktualizować aplikację w pewnym momencie. Aplikacja jest obecnie dostępna zgodnie z wymaganiami dla systemu operacyjnego (i dla wszelkich dodatkowych systemów, do których zdecydują się rozszerzyć dostępność aplikacji) mogą się zmienić, i będziesz musiał pobrać aktualizacje, jeśli chcesz kontynuować korzystanie z aplikacji. Dostawca Usług nie gwarantuje, że zawsze będzie aktualizować aplikację tak, aby była ona dla Ciebie istotna i/lub kompatybilna z konkretną wersją systemu operacyjnego zainstalowaną na Twoim urządzeniu. Jednak zgadzasz się zawsze akceptować aktualizacje do aplikacji, gdy są Ci oferowane. Dostawca Usług może również chcieć zaprzestać świadczenia aplikacji i może zakończyć jej używanie w dowolnym momencie bez podania powiadomienia o zakończeniu. O ile nie poinformują Cię inaczej, po zakończeniu, (a) prawa i licencje przyznane Tobie w tych warunkach zakończą się; (b) musisz zaprzestać korzystania z aplikacji i (w razie potrzeby) usunąć ją z urządzenia.

Zmiany w tych Warunkach i Uwarunkowaniach

Dostawca Usług może okresowo aktualizować swoje Warunki i Uwarunkowania. Dlatego zaleca się regularne przeglądanie tej strony pod kątem zmian. Dostawca Usług powiadomi Cię o wszelkich zmianach, publikując nowe Warunki i Uwarunkowania na tej stronie.

Niniejsze warunki i uwarunkowania wchodzą w życie z dniem 2024-03-22

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące niniejszych warunków użytkowania aplikacji, prosimy nie wahaj się skontaktować z Dostawcą Usług pod adresem kontakt@foodalert.pl.

Data ostatniej aktualizacji: 03.04.2024